ป้ายกำกับ: ทางเข้าbk8

โดยปกติผู้ป่วยไตเสื่อมหรือไตวายเรื้อรังเวลาไปตรวจค่าไตในรอบประจำเดือนก็คือท่านควรจะต้องขอดูค่าฟอสฟอรัสด้วย เพราะว่าค่าฟอสฟอรัสถ้าเกินเราจะได้รู้ว่าเราจะได้ควบคุมเรื่องปริมาณอาหารที่เรารับประทานเข้าไป ค่าฟอสฟอรัสปกติ ในเลือด โดยปกติจะห้ามเกิน5.5มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ถ้าหากว่ามีค่าเกินมากกว่านี้มันมีผลเสียอะไรบ้างก็คือ ข้อแรงเลย ถ้าค่าฟอสฟอรัสในเลือดเกิน

สูงเกินมากๆมันก็จะมีผลทำให้เกิดอาการในผิวเรา ตามผิวตามแขนเรานั้น มันจะมีอาการคัน คันตามตัว หรือ บางคนก็อาจจะมีผิวเหมือนผิวมันไหม้คล้ำ มันจะทำให้มีภาวะออกมาทางผิวคันแล้วก็ทำให้ผิวไหม้ได้ และ ข้อที่สอง ถ้ามีปริมาณฟอสฟอรัสในร่างกายเกินมากๆก็จะส่งผลต่อฮอร์โมนตัวหนึ่ง ชื่อว่า ฮอร์โมน พาราไทรอยด์ จะอยู่ตรงแถวๆต่อมตรงคอซึ่งมันจะมีทั้งหมด4ต่อมด้วยกัน และ ฮอร์โมนตัวนี้ ถ้ามันเกิดว่ามีปริมาณฟอสฟอรัสเกินมากๆก็จะส่งผลทำให้ฮอร์โมนตัวนี้กระตุ้นเอาปริมาณแคลเซียมในร่างกายเราออกมาเป็นปริมาณมากๆอีกด้วย

และมันก็จะส่งผลทำให้เรามีภาวะกระดูกบาง ภาวะกระดูกพรุนได้อีกด้วย หรือ พอมันได้มีภาวะกระดูกพรุนมากๆแล้ว เวลาเราหกล้ม เรากระแทกกับอะไรแรงๆหน่อยมันจะทำให้กระดูกเปาะแตกหักได้ง่าย ข้อที่ สาม ถ้าหากว่ามีปริมาณฟอสฟอรัสในเลือดของเราขึ้นสูงมากๆแล้วมันก็จะส่งผลต่อซึ่งได้เรียกว่าเซลล์ผนังหลอดเลือดในร่างกายเราได้

สมมุติว่าในเส้นเลือดของเราในร่างกายเรานั้นมันจะมีเส้นเลือดวิ่งไปทั่วร่างกายซึ่งเราก็จะเปรียบเทียบเส้นเลือดเหมือนท่อน้ำเลยแล้วกัน โดยปกติเวลาที่ร่างกายของเราปกติแล้วในเส้นเลือดของเรานั้นมันก็คือท่อน้ำของเรานั้นมันจะมีการยืดยุ่นได้ต่อให้น้ำมันวิ่งมาแรงขนาดไหนมันก็จะยืดยุ่นตัวได้ถ้าหากว่าน้ำนั้นวิ่งมาแรงท่อมันก็จะยืดได้มันก็จะไม่เปาะแตกแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีภาวะและมีฟอสฟอรัสเกินมากๆ

มันก็จะทำให้หลอดเลือดหรือท่อน้ำตรงนี้มันเกิดการแข็งตัวซึ่งมันก็จะทำให้เลือดจากที่มันเคยไหลผ่านได้ดีมันก็อาจจะทำให้เลือดนั้นมันวิ่งได้ไม่ดีและมันก็จะทำให้มีผลเสียต่อร่างกายเป็นอย่างมากเลยทีเดียว และ พอเส้นเลือดท่อน้ำของเรานั้นมันได้แข็งตัวมากๆพอเลือดของเรานั้นได้วิ่งมาด้วยความเร็วก็คือเหมือนคนที่มีความดันมากและมันก็เหมือนนำที่วิ่งมากเร็วๆ

พอวิ่งมาเร็วเสร็จแล้วตรงท่อน้ำหรือหลอดเลือดที่มันเคยยืดยุ่นได้มันได้เกิดการไม่ยทดหยุ่น มันเปาะ คือมันแข็งพอมันแข็งมากๆวิ่งเข้าไปแรงๆมันก็จะเกิดภาวะแตกมันก็จะทำให้มีโอกาสเป็นภาวะเส้นเลือดเปาะแต่กได้ง่ายมากๆและมันก็จะมีผลเสียต่อร่างกายของเรามากที่สุด

 

 

ขอบคุณ  ทางเข้าbk8  ที่ให้การสนับสนุน